Solcelle skema

  Kunde oplysninger:

  Type af tag:

  Ca. hældning på tag:

  Kundens ønske med solceller:

  Husets opvarmningsform:

  Estimat på husstands årlige elforbrug:

  Angiv kr. eller kWh

  Billede af eltavle:

  Billede af tag:

  Andet billede/tegning:

  Andet billede/tegning:

  Andet billede/tegning: